Naše akce

Nelze se připojit k databázovému serveru :
The server requested authentication method unknown to the client

Reprezentační program

Cimbal Music si dovoluje pro různé příležitosti nabídnout kombinaci různých typůReprezentační program našich pořadů tak, abychom vyhověli klientům s těmi nejnáročnějšími požadavky. Příkladem je večer, který jsme organizovali pro komisi Evropské Unie v Mostě. Večer začal uvítáním slivovicí, chlebem a solí. Zatímco jeden taneční pár vítal hosty, druhý taneční pár hosty usazoval na místa, následovalo první hudební číslo, které pokračovalo až do uvedení tanečního představení moderátorem. Po jeho skončení byli hosté vyzváni k tanci. Celý večer byl zkoordinován s obsluhou restaurace tak, aby nenastaly prostoje či jiné rušivé momenty.